Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: KIM ĐỘNG
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01658262998
  • Email:
   nguyenthuhangmncn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986646917
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0983707823
  • Email:
   huemnchinhnghia@gmail.com